Blog - Dietetyk Radosław Bernat

24 Badania nad dietą niskowęglowodanową i niskotłuszczową

Przedstwiam Państwu wyniki 24 badań na temat diety niskowęglowodanowej i niskotłuszczowej (niskokalorycznej).
Poniższe informacje pochodzą ze strony Authority Nutrition i zostały one dosyć potocznie przetłumaczone.

Na szczęście obecnie wielu pracowników służby zdrowia uważa, że dieta o niskiej zawartości węglowodanów (wyższa zawartość tłuszczu i białka) jest znacznie lepszym rozwiązaniem w leczeniu otyłości i innych przewlekłych chorób w porównaniu do diet ograniczających kalorie i tłuszcz. Tak jak to odbywało się przez szereg wcześniejszych lat (tzw. fobia tłuszczowa i cholesterolowa).

W tym artykule przedstawiam przeanalizowane dane z 24 takich badań na osobach z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym nadwagą/otyłością, cukrzycą typu II i zespołem metabolicznym. Główne efekty mierzone są zazwyczaj utratą masy ciała, jak również czynnikami ryzyka, takimi jak poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, poziom trójglicerydów i cukru we krwi.

Należy pamiętać, że wszystkie te badania były prowadzone na losowej grupie osób zgodnie ze standardami naukowymi. Wszystkie publikowane są w renomowanych, recenzowanych czasopismach medycznych.

 1. Foster GD i wsp. W badaniu z randomizacją diety niskowęglowodanowej na otyłość. New England Journal of Medicine, 2003.

  Szczegóły: 63 osoby zostały losowo poddane diecie o niskiej zawartości tłuszczu lub diecie niskowęglowodanowej. W grupie o niskiej zawartości tłuszczu liczba kalorii była ograniczona. Badanie to trwało 12 miesięcy.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej, 7,3% całkowitej masy ciała, w porównaniu do grupy o niskiej zawartości tłuszczu, który stracił 4,5%. Różnica ta była statystycznie istotna na 3 do 6 miesięcy, ale nie 12 miesięcy.


  Wnioski: Utrata masy ciała w grupie niskowęglowodanowej, była istotnie większa po 3 i 6 miesiącach, ale nie 12. Dodatkowo osoby na diecie niskowęglowodanowej miały większą poprawę trójglicerydów i cholesterolu HDL we krwi, inne biomarkery były podobne w obu grupach.

 2. Samaha FF i wsp. Niski poziom węglowodanów w porównaniu z dietą o niskiej zawartości tłuszczu w ciężkiej otyłości. New England Journal of Medicine, 2003.

  Szczegóły: 132 osób z ciężką otyłością (średni BMI 43) przydzielono losowo do diety o niskiej zawartości tłuszczu lub diety niskowęglowodanowej. U wielu pacjentów stwierdzono zespół metaboliczny lub cukrzycę typu II. W diecie o niskiej zawartości tłuszczu, ilość kalorii była ograniczone. Czas trwania badania wynosił 6 miesięcy.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła średnio 5,8 kg (12,8 funtów), podczas gdy grupa o niskiej zawartości tłuszczu stracił tylko 1,9 kg (4,2 funta). Różnica ta była statystycznie znacząca.


  Wnioski: W grupie niskowęglowodanowa straciła znacznie większą wagę (około 3 razy tyle). Nie było natomiast istotnych statystycznie różnic w kilku biomarkerach:

  • Triglicerydy zmniejszyły się o 38 mg / dl w grupie niskowęglowodanowej, w porównaniu do 7 mg / dl w grupie niskotłuszczowej.
  • Wrażliwość na insulinę poprawiły się w grupie niskowęglowodanowej,, mam nieco gorsze od grupy niskotłuszczowej.
  • Poziom glukozy we krwi na czczo obniżyła się o 26 mg / dl w grupie niskowęglowodanowej i tylko 5 mg / dl w grupie niskotłuszczowej.
  • Poziom insuliny zmniejszyła się o 27% w grupie niskowęglowodanowej, ale nieznacznie wzrosła w grupie niskotłuszczowej.

  Ogólnie rzecz biorąc, dieta niskowęglowodanowa miał znacznie bardziej korzystny wpływ na masę i kilka kluczowych biomarkerów w tej grupie osób poważnie otyłych.

 3. Sondike SB i wsp. Wpływ diety niskowęglowodanowej na utratę masy ciała i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u otyłych nastolatków. The Journal of Pediatrics, 2003.

  Szczegóły: 30 osbó z nadwagą wśród młodzieży zostali losowo przydzieleni do dwóch grup, w grupie diety niskowęglowodanowej i diety niskotłuszczowej. Badanie to trwało 12 tygodni. Każda z grup została poinstruowana, aby ograniczyć kalorie.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 9,9 kg (21,8 funta), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili 4,1 kg (9 funtów). Różnica ta była statystycznie znacząca.


  Wnioski: Grupw niskowęglowodanoww straciła znacznie więcej (2,3 razy tyle) masy i miała znaczne zmniejszenie stężenia triglicerydów i cholesterolu HDL.Całkowity poziom cholesterolu i LDL zmniejszyło się tylko do grupy o niskiej zawartości tłuszczu.

 4. Brehm BJ i wsp. Randomizowane badanie porównujące dietę niskowęglowodanową i niskotłuszcową na masę ciała i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u zdrowych kobiet. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2003.

  Szczegóły: 53 zdrowe, ale otyłe kobiety przydzielano losowo do jednej diety o niskiej zawartości tłuszczu lub diety niskowęglowodanowej. Grupie o niskiej zawartości tłuszczu liczba kalorii została ograniczona. Badanie trwało 6 miesięcy.

  Odchudzanie: Kobiety w grupie niskowęglowodanowej straciły średnio 8,5 kg (18,7 funtów), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili średnio 3,9 kg (8,6 lbs).


  Wnioski: W grupie niskowęglowodanowej stracono na wadze więcej (2,2 razy tyle) i miało miejsce znaczne zmniejszenie stężenia triglicerydów we krwi. Frakcja HDL poprawiła się nieco w obu grupach.

 5. Aude YW i wsp. Dieta Krajowego Programu Edukacji Cholesterolu kontra dieta o niskowęglowodanowa z wyższą zawartością białka i tłuszczów jednonienasyconych. Archives of Internal Medicine, 2004.

  Szczegóły: 60 osób z nadwagą zostali losowo przydzieleni do diety niskowęglowodanowej bogatej w jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz diecie niskotłuszczowej opartej na Programie Edukacji Narodowej Cholesterolu (NCEP).

  Obie grupy miały ograniczone kalorie i badanie trwało 12 tygodni.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła średnio 6,2 kg (13,6 funtów), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili 3,4 kg (7,5 funta). Różnica ta była statystycznie znacząca.

  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła 1,8 razy tyle wagi. Było też kilka zmian biomarkerów, na które warto zwrócić uwagę:

  • Talia-biodra stosunek jest markerem tłuszczu brzusznego. Ten znacznik uległ nieznacznej poprawie w grupie niskowęglowodanowej, a nie w grupie o niksiej zawartości tłuszczu.
  • Całkowity cholesterol poprawił sę w obu grupach.
  • Triglicerydy zmniejszył się o 42 mg / dl w grupie niskowęglowodanowej , w porównaniu do 15,3 mg / dl w grupie o niksiej zawartości tłuszczu.
  • Wielkość cząstek LDL wzrosły o 4,8 nm, a częstki HDL zmniejszyły się o 6,1% w grupie niskowęglowodanowej, podczas gdy w grupie o niksiej zawartości tłuszczu nie było istotnej różnicy.

  Ogólnie rzecz biorąc, grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej i miał znacznie większą poprawę w kilku istotnych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

 6. Yancy WS Jr i wsp. Niskowęglowodanowa dieta ketogeniczna w porównaniu z dietą o niskiej zawartości tłuszczu w leczeniu otyłości i hiperlipidemii. Annals of Internal Medicine, 2004.

  Szczegóły: 120 otyłych osób z podwyższonym poziomem lipidów we krwi zostali losowo przydzieleni do diety niskowęglowodanowej lub diety niskotłuszczowej. W grupie o niskiej zawartości tłuszczu, liczba kalorii była ograniczona. Badanie trwało 24 tygodni.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 9,4 kg (20,7 funta) ich całkowitej masy ciała, w porównaniu do 4,8 kg (10,6 funtów) w grupie o niskiej zawartości tłuszczu.


  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła znacznie większą wagę i miał większą poprawę trójglicerydów we krwi i cholesterolu HDL.

 7. JS Volek i wsp. Porównanie niskokalorycznej diety o niskiej zawartości węglowodanów i diety o niskiej zawartości tłuszczu na utratę wagi i składu ciała u otyłych mężczyzn i kobiet. Nutrition & Metabolism (Londyn), 2004.

  Szczegóły: W bdaniu brało 28 losowo wybranych osób z nadwagą /osób otyłych. Badanie trwało 30 dni (dla kobiet) i 50 dni (dla mężczyzn) na każdej diecie.Obie diety miały ograniczoną kaloryczność.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła znacznie większą wagę, zwłaszcza mężczyzni. Stało się tak pomimo faktu, że w diecie niskowęglowodanowej było więcej kalorii niż w diecie o niskiej zawartości tłuszczu.


  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej. Mężczyźni na diecie niskowęglowodanowej stracił trzy razy tyle tłuszczu w jamie brzusznej, niż mężczyźni na diecie niskotłuszczowej.

 8. Meckling KA i wsp. Porównanie niskotłuszczowej diety do diety niskowęglowodanowej na utratę wagi, składu ciała i czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w systemie swobodnego życia, otyłych mężczyzn i kobiet. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004.

  Szczegóły: 40 osób z nadwagą zostali losowo przydzieleni do diety o niskiej zawartości węglowodanów i diety o niskiej zawartości tłuszczu przez 10 tygodni. Kalorie zostały dopasowane między grupami.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 7,0 kg (15,4 funta), a grupa o niskiej zawartości tłuszczu stracił 6,8 kg (14,9 funta). Różnica ta nie była statystycznie istotna.

  Wnioski: Obie grupy stracili podobną ilość masy.

  Kilka innych znaczących różnic w biomarkerów:

  • Ciśnienie krwi zmniejszyło się w obu grupach, zarówno skurczowego i rozkurczowego.
  • Cholesterol całkowity i LDL zmniejszyła się tylko w grupie niskotłuszczowej.
  • Triglicerydy uległy zmniejszeniu w obu grupach.
  • Cholesterol HDL wzrosły w grupie grupie niskowęglowodanowej, ale zmniejszył się w grupie grupie niskotłuszczowej.
  • Poziom cukru we krwi spadł w obu grupach, ale tylko grupa niskowęglowodanowa miała spadki poziomu insuliny, co oznacza zwiększenie wrażliwości na insulinę.

 9. Nickols-Richardson SM, et al. Perceived hunger is lower and weight loss is greater in overweight premenopausal women consuming a low-carbohydrate/high-protein vs high-carbohydrate/low-fat diet. Journal of American Dietetic Association, 2005.

  Szczegóły: 28 otyłych kobiet przed menopauzą było na diecie niskowęglowodanowej lub diecie o niskiej zawartości tłuszczu przez 6 tygodni. W grupie o niskiej zawartości tłuszczu liczba kalorii była ograniczona.

  Odchudzanie: Kobiety w grupie niskowęglowodanowej straciły 6,4 kg (14,1 funtów) w porównaniu z grupą o niskiej zawartości tłuszczu, które straciły 4,2 kg (9,3 funta).Wyniki były statystycznie znaczące.

  Wnioski: niskowęglowodanowa dieta spowodowała znacznie większą utratę wagi i zmniejszenie głodu w porównaniu do diety o niskiej zawartości tłuszczu.

 10. Daly ME i wsp. Krótkookresowe efekty na diecie o ograniczonej zawartości węglowodanów pacjentów z cukrzycą typu 2. Diabetic Medicine 2006.

  Szczegóły: 102 pacjentów z cukrzycą typu 2 przydzielono losowo do niskowęglowodanowej lub niskotłuszczowej diety przez 3 miesiące. Grupa niskotłuszczowe zalecono zmniejszenie wielkości porcji.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 3,55 kg (7,8 funta), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili zaledwie 0,92 kg (2 funtów). Różnica ta była statystycznie znacząca.

  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej i miała większą poprawę w ogólnej proporcji / HDL cholesterolu. Nie było różnicy w triglicerydach, ciśnieniu krwi i HbA1c (wskaźnik poziomów glukozy we krwi) pomiędzy grupami.

 11. McClernon FJ i wsp. Wpływ niskiej zawartości węglowodanów diety ketogenicznej i niskotłuszczowej na nastrój, głód i inne zgłaszane objawy. Otyłość (Silver Spring), 2007.

  Szczegóły: 119 osób z nadwagą zostali losowo przydzieleni do diety niskowęglowodanowej lub ograniczonej kaloriami diety niskotłuszczowej przez 6 miesięcy.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa stracił 12,9 kg (28,4 funta), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili tylko 6,7 kg (14,7 funta).

  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła prawie dwukrotnie większą masę i doświadczyła mniejszego głodu.

 12. Gardner CD, wsp. Porównanie Atkins, Zone, Ornish i LEARN diety na zmianę wagi i czynniki ryzyka związane z nadwagą wśród kobiet przed menopauzą: od A do Z Weight Loss Study. Journal of the American Medical Association, 2007.

  Szczegóły: 311 kobiet Z nadwagą / otyłych przydzielono losowo do 4 DIET: 1. diety niskowęglowodanowej diety Atkinsa, 2. niskotłuszczowa dieta wegetariańska Ornish, 3. dieta Zone 4. Dieta LEARN . Kalorie były ograniczone.

  Odchudzanie: Grupa Atkinsa straciła większość masy po 12 miesiącach (4,7 kg - 10,3 lbs) w porównaniu z Ornish (2,2 kg - 4,9 lbs), Zone (1,6 kg - 3,5 lbs) i LEARN (2,6 kg - 5,7 lbs). Jednakże, ta różnica nie była istotna statystycznie w wieku 12 miesięcy.


  Badanie to zostało szczegółowo omówione tutaj.

 13. Halyburton AK i wsp. Diety odchudzajace o niskiej i wysokiej ilości węglowodanów mają podobny wpływ na nastrój, ale nie na zdolności poznawcze.American Journal of Clinical Nutrition, 2007.

  Szczegóły: 93 osób z nadwagą /otyłych przydzielono losowo do jednej z diet niskowęglowodanowych, diety o wysokiej zawartości tłuszczu oraz o niskiej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości węglowodanów dieta przez 8 tygodni. Obie grupy były ograniczone kaloriami.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 7,8 kg (17,2 funta), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili 6,4 kg (14,1 funta). Różnica ta była statystycznie znacząca.  Wnioski: W grupie niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej. Obie grupy miały podobną poprawę nastroju, ale szybkość przetwarzania (miara zdolności poznawczych) była na diecie niskotłuszczowej.

 14. Dysona PA, i in., Dieta o niskiej zawartości węglowodanów jest bardziej skuteczna w zmniejszaniu masy ciała od zdrowego odżywiania, zarówno pacjentów z cukrzycą i nie chorujących na cukrzycę. Diabetic Medicine, 2007.

  Szczegóły: 13 diabetyków i 13 osób bez cukrzycy zostali losowo przydzieleni do diety niskowęglowodanowej lub "zdrowego odżywiania" diety, którą zaleciła Diabetes UK (kalorie ograniczone, dieta niskotłuszczowa). Badanie trwało 3 miesiące.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 6,9 kg (15,2 funta), w porównaniu do 2,1 kg (4,6 lbs) w grupie o niskiej zawartości tłuszczu.


  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła większą wagę (około 3 razy tyle). Nie było różnicy w innych markerach pomiędzy grupami.

 15. Westman WE i wsp. Wpływ niskiej zawartości węglowodanów, dieta ketogeniczna kontra diety o niskim indeksie glikemicznym na kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2. Nutrion & Metabolism (Londyn), 2008.

  Szczegóły: 84 osób z otyłością i cukrzycą typu 2 przydzielono losowo do grupy niskowęglowodanowej, diety ketogenicznej lub niskokalorycznej o ograniczonym niskim indeksie glikemicznym diety. Badanie trwało 24 tygodni.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa stracił większą wagę (11,1 kg - 24,4 lbs) w porównaniu do grupy o niskim indeksie glikemicznym (6,9 kg - 15,2 lbs).

  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła znacznie większą wagę niż w grupie o niskim indeksie glikemicznym. Było kilka innych ważnych różnic:
  • Hemoglobina A1c spadła o 1,5% w grupie niskowęglowodanowej, w porównaniu do 0,5% w grupie o niskim indeksie glikemicznym.
  • Zwiększenie stężenia cholesterolu HDL tylko w grupie niskowęglowodanowej o 5,6 mg / dl.
  • Leki przeciwcukrzycowe były zredukowane lub wyeliminowane w 95,2% w grupie niskowęglowodanowej, w porównaniu z 62% w grupie niskim indeksie glikemicznym.
  • Wiele innych markerów zdrowotnych, takich jak ciśnienie krwi i triglicerydów uległy poprawie w obu grupach, ale różnica między grupami nie była statystycznie znacząca.

 16. Shai I, et al. Utrata masy ciała na diecie o niskiej zawartości węglowodanów, diecie Morza Śródziemnego, lub dietcie o niskiej zawartości tłuszczu. New England Journal of Medicine, 2008.

  Szczegóły: 322 otyłych Pacjenci zostali losowo przydzieleni do trzech diet: dieta niskowęglowodanowa, dieta niskotłuszczowa i dieta śródziemnomorska. Badanie trwało 2 lata.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 4,7 kg (10,4 lbs), grupa o niskiej zawartości tłuszczu stracił 2,9 kg (6,4 funta), a grupa diety śródziemnomorskiej stracił 4,4 kg (9,7 funta).


  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej niż w grupie o niskiej zawartości tłuszczu i miał większą poprawę w cholesterolu HDL i triglicerydów.

 17. Keogh JB i wsp. Wpływ odchudzania z dietą niskowęglowodanową na czynność śródbłonka i markerów ryzyka chorób układu krążenia u osób z otyłością brzuszną. American Journal of Clinical Nutrition, 2008.

  Szczegóły: 107 osób z otyłością brzuszną zostali losowo przydzieleni do diety niskowęglowodanowej lub diety niskotłuszczowej. Obie grupy były ograniczone kaloriami i badanie trwało 8 tygodni.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 7,9% masy ciała, w porównaniu do grupy o niskiej zawartości tłuszczu, który stracił 6,5% masy ciała.

  Wnioski: W grupie niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej i nie było różnic między grupami w zakresie przepływu Mediated dylatacji lub innych markerów funkcji śródbłonka (wyściółki naczyń krwionośnych). Nie było również żadnej różnicy we wspólnych czynnikach ryzyka między grupami.

 18. Tay J, et al. Metaboliczne efekty odchudzania na diecie niskowęglowodanowej w porównaniu z dietą niskokaloryczną, wysoko węglowodanową u osób z otyłością brzuszną. Journal of American College of Cardiology 2008.

  Szczegóły: 88 osób z otyłością brzuszną zostali losowo przydzieleni do bardzo niskiej zawartości węglowodanów lub diety o niskiej zawartości tłuszczu do 24 tygodni.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła średnio 11,9 kg (26,2 funtów), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracili 10,1 kg (22,3 funta).Jednakże, ta różnica nie była statystycznie znacząca.


  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej.Triglicerydów, HDL, białka C-reaktywnego, insulina, insulina czułości i ciśnienie krwi uległy poprawie w obu grupach. Cholesterol całkowity i LDL poprawił się tylko w grupie o niskiej zawartości tłuszczu.

 19. Volek JS i in., Ograniczenie węglowodanów ma bardziej korzystny wpływ na syndrom metabolizmu niż niskotłuszczowe diety. Lipids, 2009.

  Szczegóły: 40 pacjentów z podwyższonymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia zostało losowo przydzielonych do diety niskowęglowodanowej lub diety niskotłuszczowej przez 12 tygodni. Obie grupy były ograniczone kaloriami.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa stracił 10,1 kg (22,3), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracił 5,2 kg (11,5 funta).

  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa straciła prawie dwukrotnie większą ilość masy od grupy o niskiej zawartości tłuszczu, pomimo jedzenia takiej samej ilość kalorii.

  Badanie to jest szczególnie interesujące, ponieważ dopasowano kalorie między grupami i mierzono tzw "zaawansowane" markery lipidowe. Kilka rzeczy warto zwrócić uwagę:

  • Trójglicerydy spadły o 107 mg / dL na diecie niskowęglowodanowej, ale 36 mg / dl na diecie niskotłuszczowej
  • Cholesterol HDL wzrósł o 4 mg / dL na diecie niskowęglowodanowej, ale spadła o 1 mg / dl na diecie niskotłuszczowej
  • Apolipoproteiny B spadły o 11 punktów na diecie niskowęglowodanowej, ale tylko 2 punktami na diecie niskotłuszczowej
  • Wielkość LDL wzrosły na diecie niskowęglowodanowej, ale pozostał taki sam na diecie niskotłuszczowej
  • Na diecie niskowęglowodanowej, cząstki LDL częściowo przesunięte od małego do dużego (dobrze), podczas gdy częściowo przesunął się z dużych do małych na diecie niskotłuszczowej (źle).

 20. Brinkworth GD i wsp. Długoterminowe skutki diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów w porównaniu z niskokaloryczną dietą niskotłuszczową po 12 miesiącach. American Journal of Clinical Nutrition, 2009.

  Szczegóły: 118 osób z otyłością brzuszną zostali losowo przydzieleni do niskowęglowodanowej grupy lub diety niskotłuszczowej na 1 rok. 

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa stracił 14,5 kg (32 funtów), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracił 11,5 kg (25,3 funtów), ale różnica ta nie była istotna statystycznie.


  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa miał większe zmniejszenie stężenia triglicerydów i większy wzrost zarówno HDL i LDL cholesterolu, w porównaniu do grupy o niskiej zawartości tłuszczu.

 21. Hernandez i wsp. Brak tłumienia krążących wolnych kwasów tłuszczowych i hipercholesterolemii podczas odchudzania na wysokiej zawartości tłuszczu, dieta niskowęglowodanowa. American Journal of Clinical Nutrition, 2010.

  Szczegóły: 32 otyłych dorosłych zostali losowo przydzieleni do diety niskiej zawartości węglowodanów i diety niskotłuszczowej przez 6 tygodni.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 6,2 kg (13,7 funta), podczas gdy grupa o niskiej zawartości tłuszczu stracił 6,0 kg (13,2 funta). Różnica ta nie była statystycznie istotna.

  Wnioski: Grupa niskowęglowodanowa miał większe zmniejszenie stężenia triglicerydów (43,6 mg / dl) niż w grupie o niskiej zawartości tłuszczu (26,9 mg / dl).Zarówno LDL i HDL zmniejszył się tylko w grupie o niskiej zawartości tłuszczu.

 22. Krebs NF i wsp. Skuteczność i bezpieczeństwo na diecie wysokobiałkowej, niskowęglowodanowej w przypadku odchudzania się poważnie otyłych nastolatków.Journal of Pediatrics, 2010.

  Szczegóły: 46 Pacjenci zostali losowo przydzieleni do diety niskowęglowodanowej lub diety niskotłuszczowej przez 36 tygodni. W grupie o niskiej zawartości tłuszczu liczba kalorii została ograniczona.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła na wadze więcej i miał większe spadki BMI niż w grupie o niskiej zawartości tłuszczu.


 23. Guldbrand i wsp. W cukrzycy typu 2, losowe podążanie za poradami diety niskowęglowodanowej przejściowo poprawia kontrolę glikemii w porównaniu z podążaniem za poradami diety niskotłuszczowej powodującą podobną utratę wagi.Diabetologia, 2012.

  Szczegóły: 61 osób z cukrzycą typu 2 przydzielono losowo do diety niskowęglowodanowej lub niskotłuszczowej na 2 lata. Obie diety były ograniczone kalorycznie.

  Odchudzanie: grupa niskowęglowodanowa straciła 3,1 kg (6,8 funta), podczas gdy w grupie o niskiej zawartości tłuszczu stracił 3,6 kg (7,9 funta). Różnica ta nie była statystycznie istotna.

  Wnioski: Nie stwierdzono różnic w utracie wagi lub wspólnych czynników ryzyka między grupami. Nie było znaczącej poprawy kontroli glikemii po 6 miesiącach dla grupy niskowęglowodanowej.

 24. Dodatkowo przytoczę tutaj jedne z archiwalnych wyników badań naukowych. Otóż naukowcy z Uniwersytetu Stanu Connecticut na czele z dr Marii Luz Fernandez przebadali grupę 21 mężczyzn. Doświadczenie polegało na karmieniu badanych osób dwoma różnymi śniadaniami i tak:

  • jednego dnia podano im na śniadanie jajecznicę z trzech jaj oraz 1,5 kromki białego tostowego chleba
  • drugiego dnia panowie dostali do jedzenia rogala, pół łyżeczki chudego kremowego twarożku i 170 gram chudego jogurtu

  Obydwa posiłki miały taką samą kaloryczność, różniły się tylko tym, że pierwszy był bogatszy w białko, a drugi w węglowodany.

  Po zjedzeniu jaj mężczyźni spożywali średnio o 112 kilokalorii mniej na lunch serwowany w postaci bufetu otwartego i o 400 kcal mniej w ciągu 24 godzin po śniadaniu. Ponadto odczuwali mniejszy głód w ciągu dnia.

  Podczas badania krwi wykazano, że poziom greliny, hormonu pobudzającego uczucie głodu, był znacznie wyższy po śniadaniu bogatym w węglowodany niż bogatym w białka jaj.

Podsumowując:
Moi Drodzy, jak widzicie białko, tłuszcz i cholesterol nie są takie złe, jak czasem sądzimy i jak to było często propagowane. Dlatego powtarzam nie dajcie się zwariować fobii tłuszczowej i nie ograniczajcie tego cennego składnika odżywczego.
Opinie o mnie  |  Zamów dietę