Blog - Dietetyk Radosław Bernat

Proszę pamiętać o profilaktycznych badaniach. Dzięki nim możemy kontrolować stan swojego zdrowia/organizmu i ewentualnie wykryć niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę. Daje to możliwość szybkiego i skutecznego zareagowaniu oraz leczenia dietetycznego lub/i farmakologicznego.Najpopularniejsze panele badań i ważne pod kątem wizyty dietetyka to:

Panel ogólny

OB, morfologia, mocz badanie ogólne z osadem mikroskopowym, ALT, AST, mocznik we krwi, kreatynina we krwi, eGFR, glukoza, cholesterol oraz frakcje HDL i LDL, triglicerydy, kwas moczowy we krwi.


Panel wątrobowy

ALT, AST, GGTP, fosfataza alkaliczna, bilirubina całkowita, białko całkowite


Panel nerkowy

sód, potas, mocznik, kreatynina, eGFR, mocz badanie ogólne wraz z osadem mikroskopowym


Panel cukrzycowy

glukoza na czczo, hemoglobina glikowana HbA1c, insulina na czczo


Panel tarczycowy

TSH, fT4, fT3, anty TPO


Powyższe dane pochodzą z laboraturium SanteLab.pl

Dodatkowo w przypadku występowania:

  • wzdęć, zaparć, bólów  brzucha, biegunek
  • częstego kataru, zapalenia zatok
  • zmian skórnych tj. Łuszczyca, atopowe zapalenie skóry (AZS), wysypka, pokrzywka, egzema, trądzik, itp.
  • częstych bóló głowy, migren, bólów stawów lub mięśni
  • problemów z poczęciem lub utrzymaniem ciąży

Warto przed przejściem na dietę wykonać testy diagnostyczne w kierunku nietolerancji pokarmowych.

Szerzej w temacie nietorelacnji poczytać można w zakładce Badania.


Obiaśnienia najczęściej występujących skrótów w wynikach badań

SEQ - Kolejny numer próbki
CBC - Całkowita liczba krwinek
WBC - Krwinki białe
RBC - Krwinki czerwone
HGB - Hemoglobina
HCT - Hematokryt
MCV - Średnia objętość krwinki czerwonej
MCH - Średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
MCHC - Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej
RDW - Szerokość rozkładu średnicy krwinki czerwonej
HDW - Szerokość rozkładu zawartości hemoglobiny w krwince czerwonej
PLT - Płytki krwi
MPV - Średnia objętość płytki
PDW - Szerokość rozkładu średnicy płytek
PCT - Hematokryt płytkowy
NEUT - Neutrofile
LYMP - Limfocyty
MONO - Monocyty
EOS - Eozynofile
BASO - Bazofile


Nie będę podawał norm i wyników referencyjnych, gdyż nie każde laboratorium oznacza tak samo wszystkie wyniki. Dodatkowo nie chcę powodować niepotrzebnego strachu po porównaniu wyników z normami. Najlepiej wyniki przedstawiać swojemu lekarzowi do interpretacji.

Napiszę jednak jak powinno wyglądać prawidłowe przygotowanie do badań, gdyż zdarza sie tutaj często dużo sprzeczności.

- Na badanie należy przyjść na czczo. Najlepiej już 12 godzin przed badaniem nie powinno się nic jeść. Można pić płyny, ale najlepiej zwykłą wodę. U dzieci i osób ze słabym ciśnieniem zalecane jest picie dużej ilości wody przed oddaniem krwi, żeby łatwiej było pobrać krew.

- Kolacja w przeddzień badania powinna być lekkostrawna. Proszę nie chodzić na badania po obfitych w słodycze/alkohol weekendach.

Uwaga! Powyższe zalecenia nie dotyczą osób chorych na cukrzycę lub inne poważne choroby - powinny one postępować zgodnie z zaleceniami swojego lekarza.
Opinie o mnie  |  Zamów dietę